DNI PATRONA MIASTA I GMINY PRUCHNIK - BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Bronisław Markiewicz urodził się jako szóste z jedenastu dzieci Jana Markiewicza i Marianny z Gryzieckich. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne. 15 września 1867 roku został wyświęcony na kapłana. Przez sześć lat pracował jako wikariusz w Harcie i w katedrze w Przemyślu. Następne dwa lata studiował pedagogikę, filozofię i historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1875 został mianowany proboszczem w miejscowości Gać, a dwa lata później w Błażowej. W roku 1882 powierzono mu wykłady z teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 1885 udał się do Włoch, gdzie został uczniem św. Jana Bosco.

Po powrocie do Polski w 1892 objął parafię w Miejscu. Tam zajmował się w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych młodzieżą opuszczoną i zaniedbaną. Prowadził działalność wydawniczą, m.in. zapoczątkował wydawanie miesięcznika Powściągliwość i Praca. Był autorem i wydawcą wielu publikacji. W 1897 skierował do biskupa przemyskiego i do papieża prośbę o pozwolenie na założenie Zgromadzenia Michała Archanioła, opartego na duchowości i statutach opracowanych przez św. Jana Bosko. Stało się to po jego śmierci – gałąź męską zatwierdzono w 1921, a gałąź żeńską w 1928 roku. Naśladując działalność Jana Bosko w ramach Towarzystwa Powściągliwość i Praca do 1907 założył trzy przytułki wychowawcze w Galicji.

Zmarł w styczniu 1912.

W dniach od 14 do 16 września obchodziliśmy w Pruchniku - Dni Patrona Miasta i Gminy Pruchnik – Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza. Społeczność naszej szkoły aktywnie brała udział w obchodach ku czci Błogosławionego.