NIEZWYKŁE SPOTKANIE

Uczniowie klas I - III uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez druhnę Paulę Kubas z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchniku.

Podczas spotkania dzieci zostały zapoznane ze specyfiką pracy strażaka podczas codziennej służby. Uświadomiły sobie, że strażacy pomagają ludziom nie tylko w czasie pożarów, ale również podczas powodzi, wypadków samochodowych, sprzątają połamane przez wichury drzewa, usuwają gniazda szerszeni i os.

Uczniowie poszerzyli również wiadomości w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczyli się, jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech, ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej oraz w jaki sposób pomóc jej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Przypomniane i utrwalone zostały również numery alarmowe.

To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci. Większość z nich chciałaby w przyszłości zostać strażakami. Czas pokaże czy tak będzie...

 DZIĘKUJEMY! To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja.