APEL "CZAS PODSUMOWAŃ"

 22 czerwca w CKSiT w Pruchniku odbył się apel podsumowujący pracę naszych uczniowskich organizacji. Wśród działających w naszej szkole organizacji uczniowskich są: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło "Caritas", Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło LOP, UKS "Jedynka" i Koło Misyjne. Przedstawiciele zespołów zaprezentowali krótkie sprawozdania z działalności. Następnie Pani Dyrektor Magdalena Długosz i Pani Dyrektor Katarzyna Kos wręczyły dyplomy uznania wszystkim uczniom, którzy szczególnie wyróżnili się w pracy na rzecz swojej organizacji.

Pogoda