• INFORMACJA – powrót do szkoły!

      13.05.2021

      Od 17 maja 2021 r. uczniowie kl. I – III będą kontynuować naukę stacjonarną w szkole. Uczniowie klas IV – VIII wracają do szkoły w systemie hybrydowym. Szczegółowy plan pracy został przesłany każdej klasie przez wychowawców w e-dzienniku.

      W dniach 25 – 27 marca 2021 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty, są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

      Na stronie internetowej są umieszczone zaktualizowane Procedury funkcjonowania szkoły...  w zakładce O szkole - Dokumenty.

      Harmonogram dowożenia nie ulega zmianie.

      Plan nauki hybrydowej:

      Hybryda.docx


     • Z okazji Tygodnia Bibliotek… polecamy, co czytamy 😊

      08.05.2021

      Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

      Z okazji Tygodnia Bibliotek - Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie zorganizował wojewódzki konkurs informatyczno-polonistyczny. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu książeczki elektronicznej zachęcającej do przeczytania dowolnie wybranej przez autora pracy książki.

      Uczennica naszej szkoły – Antonina Kochanowicz z klasy 7 a zdobyła w tym konkursie wyróżnienie.

      Link do pracy konkursowej:

      Trzy kroki od siebie :)