•  

     Powiedz mi, a zapomnę.

     Pokaż mi, a zapamiętam.

     Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

     Konfucjusz

     Koło Przyrodnicze ”Akademia Młodego odkrywcy” prowadzone było w roku szkolnym 2019/2020 dla klas V. Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów..

     Ciekawość poznawcza, więcej widzieć, słyszeć, to naturalna potrzeba każdego dziecka. Jedną z  najważniejszych zasad w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych jest jak najszersze stosowanie metod obserwacyjnych i doświadczeń, gdyż uczeń najlepiej przyswaja i rozumie nowe treści poznając je w sposób twórczy, aktywny, gdy angażuje w ten proces różne zmysły. Taką możliwość stwarzają zajęcia oparte na różnego typu obserwacjach (np. terenowych, mikroskopowych), zajęcia podczas których uczeń samodzielnie wykonuje proste doświadczenia, określa ich wyniki i formułuje wnioski. Dlatego zaproponowałam uczniom w ramach koła przyrodniczego zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca. W ten sposób chciałam przybliżyć dzieciom proste metody badawcze, zapoznać je „od kuchni” z podstawami biologii, fizyki, chemii, a także wyposażyć w umiejętności, które pozwolą im bez większych obaw  wziąć aktywny udział w zajęciach lekcyjnych w szkole podstawowe. Na zajęciach koła przyrodniczego wykorzystywaliśmy  smartfony i aplikacje mobilne takie jak: „Czyj to liśc?”, „Plantsnap”, „Zdrowe zakupy”. Smartfon z dostępem do internetu to źródło informacji, którą można przetworzyć w wiedzę, narzędzie pomiarowe, kalkulator, aparat fotograficzny. W dużej mierze to zasługa różnych aplikacji mobilnych, których zastosowanie na lekcji może znacząco wpłynąć na poziom motywacji i chęci do nauki.

     Głównym celem tej innowacji pedagogicznej było rozbudzanie ciekawości świata i rozwijanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych oraz motywowanie do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy i dociekliwy. Uważam, że cel ten został osiągnięty- uczniowie bardzo chętnie i systematyczne uczestniczyli w zajęciach i z ogromnym  zaangażowaniem wykonywali doświadczenia.

     Beata Gomułka