•  

     DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE

      

     DYREKTOR SZKOŁY:

     mgr Magdalena Długosz – matematyka, informatyka

      

     WICEDYREKTOR SZKOŁY:


     mgr Katarzyna Kos – historia, WOS

      

     EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

     mgr Anna Bielec - edukacja wczesnoszkolna

     mgr Barbara Rut - edukacja wczesnoszkolna

     mgr Alina Szykuła - edukacja wczesnoszkolna

     mgr Teresa Szykuła - edukacja wczesnoszkolna

     mgr Iwona Szkoła - edukacja wczesnoszkolna

     mgr Monika Urban - edukacja wczesnoszkolna

     mgr Paulina Wojdyło – edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna

      

     PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

     mgr Lucyna Potyrała - język polski

     mgr Anna Włoch - język polski, zajęcia rewalidacyjne

     mgr Agnieszka Olejarz - język polski, język niemiecki

     mgr Edyta Kochanowicz - język polski, historia

     mgr Anzhela Stetsiv - język angielski

     mgr Ołena Byczkowa – Kubacha - język angielski

     mgr Dorota Grzech - język angielski

     mgr Agnieszka Wojdyło - historia, zajęcia rewalidacyjne


     PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE

     mgr Aleksandra Kulisza - matematyka

     mgr Karol Pszonak - matematyka, informatyka

     mgr Adam Olejarz – matematyka

     mgr Magdalena Poziemska - plastyka, technika, przyroda, doradztwo zawodowe

     mgr Wioletta Grzech - Kędzior – geografia

     mgr Beata Gomułka – biologia, chemia

     mgr Jolanta Mroczek-Pupka – fizyka

     mgr Mariusz Kapyrka- informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

      

     RELIGIA

     ks. dr Piotr Kandefer – religia

     ks. mgr Mateusz Jakieła – religia

     s. mgr Małgorzata Buzor – religia

      

     WYCHOWANIE FIZYCZNE

     mgr Marcin Szeliga - wychowanie fizyczne

     mgr Waldemar Wańkowicz - wychowanie fizyczne

     mgr Bogdan Sikorski - muzyka, wychowanie fizyczne

      

     PEDAGOG, LOGOPEDA, ŚWIETLICA SZKOLNA, BIBLIOTEKA SZKOLNA, MUZYKA

     mgr Katarzyna Jedlińska - pedagog

     mgr Dominika Mielniczek – logopeda

     mgr Krystyna Bogdanowicz - świetlica szkolna, WDŻ

     mgr Halina Stańko - biblioteka szkolna, świetlica szkolna