• Szkolne Koło PCK realizuje zadania edukacyjne z oświaty zdrowotnej. Są to programy edukacyjne:

     "Moje dziecko idzie do szkoły"

     "Wolność oddechu - Zapobiegaj Astmie"

     "Nie pal przy mnie proszę"

     "Klub Bezpiecznego Puchatka".

     Wspólnie ze Świetlicą Szkolną realizujemy zadania programu "Znajdź właściwe rozwiązanie".

     Na terenie szkoły organizowaliśmy akcję "Zostań Mikołajem".

     "Moje dziecko idzie do szkoły" 

     Klasy pierwsze przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. Celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród rodziców i uczniów klas pierwszych.

     Materiały do realizacji programu przekazane zostały przez Powiatową Stację Sanitarno-
     Epidemiologiczną w Jarosławiu i przekazane rodzicom uczniów klas pierwszych.
     Realizacja programu MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY obejmuje zagadnienia z zakresu: prawidłowego żywienia, higieny przygotowywania posiłków, propagowania aktywności fizycznej, higieny jamy ustnej, ochrony wzroku, zachowania prawidłowej postawy, rozwoju mowy u dziecka, zapobiegania chorobom, zachowaniu bezpieczeństwa.

     „Klub Bezpiecznego Puchatka”

     To największy ogólnopolski program edukacyjny realizowany w klasach pierwszych organizowany przez Maspex – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologiii Profilaktyki Biura Prewencji KGP oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

     W czasie zajęć uczniowie otrzymali informacje na temat zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i w drodze do szkoły oraz na temat bezpiecznych zachowań i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

      

     PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

     W ubiegłym roku szkolnym prowadzone były zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wielu uczniów bardzo chętnie w nich uczestniczyło. Obecnie możecie przypomnieć sobie lub uzupełnić wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, korzystając ze strony internetowej i zamieszczonych tam filmów edukacyjnych:

     https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

     https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwawienie-z-nosa-online