• Nasza szkoła

     12.09.2023 07:40

     Budynek naszej szkoły znajduje się przy ulicy Ks. B. Markiewicza i powstał w latach 1964 – 1966. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Jerzy Skrzypek, następnie -  mgr Zdzisław Modras (1970 - 1984), mgr Stanisław Szeliga (1984 - 1999), mgr Janina Szczepanik (1999-2012 ), mgr Magdalena Długosz od roku szkolnego 2012/2013. Filią SP Nr 1 jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej.


     13 października 1973r. otwarto przy szkole Izbę Pamięci Narodowej. Obecnie jest to Muzeum Szkolne, w którym można obejrzeć różne źródła historyczne związane z historią regionu. W szkole istnieje także Izba Pamięci poświęcona tragicznie zmarłemu Gen. Markowi Papale. 13 października 1974 r. szkoła otrzymała zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej oraz Sztandar ufundowany przez mieszkańców Pruchnika. Napis na Sztandarze brzmi: „Zawsze z myślą o Tobie Ojczyzno”.

     Dzięki kadrze nauczycielskiej, która odznacza się wysokimi umiejętnościami, uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. zkoła dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym: wirtualne laboratorium chemiczne "Empiriusz", sale komputerowe, tablice interaktywne lub monitory w każdej klasopracowni, biblioteka, świetlica szkolna, sala terapeutyczna, gabinet logopedy i gabinet pielęgniarki szkolnej, sala gimnastyczna i siłownia, boisko "Orlik", ogród botaniczny,

     Szkoła jest czysta, zadbana, ma dużo ciekawych dekoracji i zieleni. Potrzeby szkoły rozumieją władze miasta, znacząco przyczyniając się do jej rozbudowy.

     W przedsięwzięciach szkolnych uczestniczy Rada Rodziców, pomagając w różnych akcjach i działaniach.

     Do tradycji szkoły należy organizowanie ciekawych imprez artystycznych, rocznicowych, patriotycznych, udział 
     w spotkaniach z ciekawymi zasłużonymi ludźmi, realizacja projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych. W szkole działa wiele organizacji uczniowskich, m.in. Samorząd Uczniowski, SK PCK, SK LOP, UKS "Jedynka", SK Wolontariat, Koło Misyjne, SK Caritas, chór Sound Angels.

     Zgodnie z ideałami pierwszego w Polsce Ministerstwa Oświaty Komisji Edukacji Narodowej wiemy, że „najważniejszą rzeczą w edukacji człowieka jest prowadzić go do dobrego”.

      

     Prezentacja naszej szkoły:

    • W Ogrodzie Botanicznym :)

     07.10.2021 15:32
     Otwarcie Ogrodu Botanicznegow Pruchniku