• Budynek naszej szkoły znajduje się przy ulicy Ks. B. Markiewicza i powstał w latach 1964 – 1966. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Jerzy Skrzypek, następnie -  mgr Zdzisław Modras (1970 - 1984), mgr Stanisław Szeliga (1984 - 1999), mgr Janina Szczepanik (1999-2012 ), mgr Magdalena Długosz od roku szkolnego 2012/2013.

     13 października 1973r. otwarto przy szkole Izbę Pamięci Narodowej. Obecnie jest to Muzeum Szkolne, zawierające różne źródła historyczne z zakresu historii regionalnej. Rok później 13 października 1974r. szkoła otrzymała zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej oraz Sztandar ufundowany przez mieszkańców Pruchnika. Napis na Sztandarze brzmi: „Zawsze z myślą o Tobie Ojczyzno”.

     Dzięki kadrze nauczycielskiej, która odznacza się wysokimi umiejętnościami, uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianach kompetencji, w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

     Szkoła jest czysta, zadbana, ma dużo ciekawych dekoracji i zieleni. Potrzeby szkoły rozumieją władze gminy, znacząco przyczyniając się do jej rozbudowy.

     W przedsięwzięciach szkolnych uczestniczy Rada Rodziców, pomagając w różnych akcjach i działaniach.

     Do tradycji szkoły należy organizowanie ciekawych imprez artystycznych, rocznicowych, patriotycznych, udział 
     w spotkaniach z ciekawymi zasłużonymi ludźmi.

     Zgodnie z ideałami pierwszego w Polsce Ministerstwa Oświaty Komisji Edukacji Narodowej wiemy, że „najważniejszą rzeczą w edukacji człowieka jest prowadzić go do dobrego”.