• ZARZĄD SU w roku szkolnym 2021/2022

     09.10.2021 13:20
     PRZEWODNICZĄCA - Nikola Mielniczek z kl. 8 b
     ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - Julia Madejowska z kl. 8 a
     SKARBNIK - Weronika Gomułka z kl. 8 a
     PRZEWODNICZĄCY do spraw KULTUROWYCH - Karol Jarosz z kl. 8 b
     PRZEWODNICZĄCY do spraw INFORMACYJNYCH - Fabian Mikłasz z kl. 7 b
     PRZEWODNICZĄCY do spraw LOGISTYCZNYCH - Bartosz Kamiński z kl. 7 b