1. Krystyna Szczygło – wychowanie przedszkolne
     2. Stanisława Barszczak – edukacja wczesnoszkolna
     3. Agnieszka Raba – edukacja wczesnoszkolna
     4. Dorota Grzech – język angielski
     5. Tomasz Kij – religia