• W roku szkolnym 1973/1974 zostało otwarte przy szkole Muzeum Szkolne. Bogate zbiory placówki pozwalają nauczycielowi historii prowadzić niezwykle interesujące lekcje. Uczniowie na zajęciach mają okazję nie tylko poznać podręcznikową wiedzę na temat życia w dawnych czasach, ale przede wszystkim dzieci mogą zobaczyć i dotknąć przedmioty, które były używane wiele lat temu. Mogą obejrzeć stare dokumenty liczące ponad 100 lat: fotografie, albumy, odezwy, listy, świadectwa szkolne oraz Kronikę Szkoły spisaną tuż po II wojnie światowej, ukazującą dzieje szkolnictwa przed wybuchem wojny i tajne nauczanie w czasie wojennym.

     25 czerwca 2014 roku została przy szkole otwarta Izba Pamięci Gen. Marka Papały. Obecnie w Izbie znajduje się Mundur Generalski ufundowany przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie oraz Szabla Generalska ufundowana przez Porozumienie Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. Ponadto w gablotach prezentowane są dokonania zawodowe, dokumenty, publikacje tragicznie zmarłego Generała przekazane przez  Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz pamiątki

     rodzinne.

     Od września 2015 roku w Muzeum Szkolnym i Szkolnej Izbie pamięci im. Gen. Marka Papały prowadzone są lekcje nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale także dla uczniów ze szkół w gminie Pruchnik. Podczas zajęć uczniowie mają okazję obejrzeć krótki film o Generale Marku  Papale, w którym prezentujemy zdjęcia przekazane przez rodzinę i przyjaciół oraz wspomnienia nauczycieli i bliskich zmarłego. Film powstał na potrzeby krótkiej części artystycznej zaprezentowanej podczas otwarcia izby pamięci.

     W szkole także istnieje stała ekspozycja prezentująca sylwetki sławnych Pruchniczan. Wśród nich są: Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz, Biskup Jan Andrzej Pruchnicki, malarz Edward Kieferling, ks. Włodzimierz Szembek i prekursor polskiej turystyki – Mieczysław Orłowicz.