• Taka Innowacja pedagogiczna wprowadzona została w roku szkolnym 2020/2021 na zajęciach logopedycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Pruchniku.

      Głównym jej celem jest zmotywowanie uczniów do udziału w zajęciach logopedycznych poprzez zastosowanie kreatywnych pomocy samodzielnie przez nich wykonanych. Projekt przewidziany był do realizacji w grupie uczniów z klasy I b, jednak po zauważeniu efektów pracy w takiej formie, innowacyjne pomysły wprowadzono również w innych grupach.

      Podczas zajęć przy tworzeniu różnych pomocy logopedycznych wspomagających rozwój mowy, wykorzystuje się techniki i formy plastyczne. Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań na terapii  logopedycznej uczniowie chętniej wykonywali ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczyli oddychanie i wymowę głosek, podnosili sprawność manualną, rozbudzali wyobraźnię.

      Niestety, przez sytuację epidemiologiczną, zajęcia zostały przerwane. Udało się jednak wykonać kilka prac, które wywołały uśmiech na niejednej twarzy.

      Były to: „Jesienne wiatraczki”, „Słonie oddechowe”, „Dmuchajki”, „Koszyki z kaszy”.

      Taka forma pracy pokazała, że zajęcia logopedyczne nie muszą być nudne, dlatego z utęsknieniem czekamy na powrót do szkoły i kontynuację projektu.

      Dominika Mielniczek