• Zarząd:
     Natalia Halejcio- przewodnicząca
     Daria Pilch- zast przew. 
     Nikola Halejcio- sekretarz
     Maja Halejcio- skarbnik