• Zarząd:
     Wiktoria Kiwacka - przewodnicząca
     Milena Wańkowicz - zast przew. 
     Szymon Wojdyło skarbnik