• Innowacja ma na celu szerzenie idei integracji nauki języka angielskiego z życiem codziennym z wykorzystaniem muzyki oraz technologii informatycznej.
          Ma ona zachęcać i motywować uczniów do wykorzystywania języka poza środowiskiem klasowym oraz rozwijać zainteresowania muzyczne.