• Młody Programista

     •  

      W ramach realizacji projektu został opracowany program „Młody Programista”, który był przeznaczony do realizacji kształcenia w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2016/ 2017 program był realizowany w klasach czwartych na zajęciach komputerowych oraz na dodatkowych zajęciach z programowania. Zajęcia dodatkowe z programowania odbywały się raz w tygodniu, uczęszczali na nie chętni uczniowie z klasy czwartej. Uczniowie biorący udział w zajęciach:

      • uczyli się programować bez komputera: kod Cezara, zabawa z kubkami,
      • poznali podstawy programowania za pomocą języka Logo,
      • poznali podstawy programowania w Sctratchu,
      • tworzyli pierwsze autorskie gry w Sctratchu,
      • poznali podstawy programowania w programie Baltie,
      • brali udział w XI Konkursie Informatycznym Bóbr,
      • brali udział w bezpłatnych wykładach online w ramach CODE WEEK NASK „Zakoduj Twojego pierwszego robota”

       

      Dzięki pracy na zajęciach uczniowie rozwijali kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne oraz planowanie procesów pozwalających wykorzystać nowe technologie w różnych dziedzinach życia, rozwijali umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. Ponadto kształtowali umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w sieci i przestrzegania praw autorskich, a przez rozwijanie kompetencji społeczne, kształtowali umiejętność pracy zespołowej 
      i projektowej.

      Karol Gilecki i Wiktor Mołoń - uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela Pana Karola Pszonaka wzięli udział w warsztatach metodycznych z robotyki edukacyjnej. Szkolenie odbyło się w PCEN w Przemyślu.

       

      "Cyber Perły - inwestycja w młode talenty"

      Jest to nazwa projektu, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku. Projekt adresowany jest do 145 dzieci z grup przedszkolnych, uczniów klas 1-3 oraz uczniów klas 4 – 8 ze Szkoły Podstawowej w Świętoniowej i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.   Zakłada on organizację cyklu zajęć z obszaru programowania i robotyki.  Oferentami projektu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej i Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu. Kwota dotacji wyniosła 38 300,00 zł i została dofinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Całkowity koszt projektu to kwota w wysokości 42 980,00 zł.