• Pani Marta Szkoła - PRZEWODNICZĄCA

     Pani Anna Jarosz - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

     Pani Anna Potoczny - SEKRETARZ RADY RODZICÓW

     Pani Lidia Flak - SKARBNIK RADY RODZICÓW