• Prowadzimy Adopcję Serca

     • Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

       Św. Jan Paweł II

      W Afryce z powodu chorób, głodu umiera 12 milionów dzieci rocznie, z czego 80% z dala od szpitali. Większość dzieci traci co najmniej jedno z rodziców z powodu AIDS lub innych chorób.

      Siostry Michalitki pracują w Kamerunie od 1984 r. na dwóch placówkach: Nguelemendouka i Betare-Oya. Prace przez nie podejmowane to m.in.:

      - opieka nad katolickimi szkołami podstawowymi, przedszkolami. W ramach tej pracy Siostry, dzięki Adopcji Serca, wspomagają i opłacają szkołę czy przedszkole ponad 600 dzieciom, których rodzice czy opiekunowie SA w trudnych warunkach materialnych;

      - prowadzą oratoria-sierocińce dla ponad 120 dzieci, troszcząc się o ich wyżywienie, pomoc w odrabianiu lekcji;

      - regularnie szczepią dzieci, przeciwdziałają rożnym chorobom, prowadza grupy dziecięce, młodzieżowe, powołaniowe ministrantów;

      - prowadza przychodnie lekarskie z małymi laboratoriami i aptekami;

      - pomagają w pracy duszpasterskiej;

      - prowadza Centrum Formacji Katechetycznej i Duchowej w Nguelemendouka.

      W ramach akcji „Adopcja Serca” można na odległość zaadoptować jedno dziecko w Kamerunie i wpłacać co roku odpowiednią kwotę, przynajmniej do ukończenia przez dziecko szkoły podstawowej.

      W tygodniu Miłosierdzia członkowie Szkolnego Koła „Caritas” w ramach akcji „Adopcja Serca” kwestowali, aby pomóc dzieciom z misji. Zebrane pieniądze zostały przekazane na konto Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Warszawie.


      Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom. Dzięki Wam dzieci będą mogły uczyć się i chodzić do szkoły.

      Pamiętajmy o Tych dzieciach w codziennej modlitwie.

      Proszę Cię, Panie, za misjonarzy,

      Którzy zostawili swój dom, rodzinę,

      Przyjaciół i poszli do obcych,

      By mówić i świadczyć o Tobie.

       

      Proszę Cię, Panie, o kapłanów gorliwych

      I zapalonych Miłością.

      Proszę, byś posłał robotników ewangelicznych,

      Którzy by serca nieśli na dłoniach,

      Jak zapalone pochodnie.

      W tej intencji oddaję Ci Panie, wszystko.

      Zechciej wziąć życie moje,

      moje wysiłki, radości i nadzieje.

      Pod Twoje stopy, Boski Misjonarzu,

      Chcę rzucać kwiaty drobnych ofiar,

      a Ty przemieniaj je w łaski potrzebne

      dla misjonarzy na wszystkich kontynentach.

      Amen

      List_podziekowanie.pdf