• Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym - spotkanie z przedstawicielem KRUS

     • 01.03.2023 15:36
     • Przebywanie w obszarze wiejskim to nie tylko radość  z obcowania z naturą, ale także ryzyko wypadków związanych ze specyficznym trybem życia. Warto uświadamiać o tym już najmłodszych mieszkańców. Z tego powodu w dniu 27.02.2023 r w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku odbyło się spotkanie z Panią Małgorzatą Pyrą - główną specjalistką do spraw prewencji w Jarosławiu. Poinformowała ona uczniów o rożnego rodzaju zagrożeniach wynikających z pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym. Ostrzegła przed niebezpieczeństwami, które mogą spotkać dzieci podczas prac w gospodarstwie, zwłaszcza z ciągnikami i maszynami rolniczymi. Przeprowadziła pogadankę nt. bezpiecznych zachowań przy stosowaniu substancji niebezpiecznych.
      W ramach spotkania uczniowie klas od I do III obejrzeli film "Gra o zdrowie i bezpieczeństwo", fragmenty filmu ,,Upadek to nie przypadek", ukazujący prace których nie należy zalecać dzieciom poniżej 16 roku życia. Szczegółowo zostały omówione zagrożenia, jakie mogą spotkać w gospodarstwie rolnym oraz na swoich podwórkach. Przypomniano także, jak wykorzystywać i przechowywać substancje chemiczne.
      Wizyta przedstawicielki  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była powiązana z XIII edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji nie używamy. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Uczniowie otrzymali gadżety oraz pamiątkowe broszury tematycznie związane z założeniami konkursu.


       Uczniom dziękujemy za udział w konkursie a Pani Małgorzacie Pyrze  za przekazanie tak cennych informacji i wskazówek.
       
     • Wróć do listy artykułów