• Program Stependiów Pomostowych "Dyplom z marzeń"

      26.07.2021

      Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że przystąpiła do XX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2021/2022 organizacja planuje przyznać 5 stypendiów. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach, od października 2021 r. do lipca 2022 r. maturzystom mieszkających na terenie działania LGD, tj. teren obejmujący obszar 8 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

      Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 16:00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.

      Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

       Regulamin_seg_II_XX-edycja.pdf

      Wniosek_o_rekomendacje_dla_stypendystow.docx


     • "Dobry start"

      07.07.2021

      Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+). Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

      - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

      - przez bankowość elektroniczną

      - na portalu empatia.mpops.gov.pl

      Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

      Warto zaznaczyć, że Platforma Usług Elektronicznych służy do aktywowania bonu turystycznego jak i wysłania wniosku o „Dobry Start”.