• ŚWIĘTO RODZINY

      31.05.2023

      W tym roku Święto Rodziny było bogate w ciekawe dla dzieci i rodziców atrakcje. Już od rana klasy I-III malowały przepiękne foliowe plakaty dla mamy i taty, które później zostały zaprezentowane przed budynkiem szkoły. Kolejną atrakcją był program artystyczny w  wykonaniu uczniów klas III a, IV a i IV c wyreżyserowany pod okiem pań: Haliny Stańko i Moniki Urban. Wokalnych wrażeń dostarczyły nam najmłodsze dziewczynki szkolnego zespołu wokalnego Wesołe Nutki przygotowane przez panią Alinę Szykułę. A wyjątkową na ten dzień dekorację wykonała pani Magdalena Poziemska. Ponadto rodzice i uczniowie klas starszych mogli posłuchać koncertu muzyki poważnej w wykonaniu młodych pianistów, których przygotowała pani Robulets Svitlana Oleksandrivna. Występy muzyczne wzbogacono wierszami autorstwa pani Zofii Meler prezentowanymi przez samą poetkę. Po koncercie podsumowano także konkurs ortograficzny „100 na 100”, który zorganizowała w naszej szkole pani Halina Stańko. Laureaci otrzymali dyplomy uznania i nagrody książkowe.

      Dzięki wspaniałej Radzie Rodziców nasze dzieci mogły korzystać z dmuchanych zjeżdżalni i Eurobungee. Miały także możliwość zjedzenia słodkości i innych kulinarnych pyszności. Niezapomnianych wrażeń naszym uczniom dostarczyła także Kolejka Turystyczna – Ciuchcia, którą udało  się zorganizować dzięki wsparciu ze SMZP.

       Jak, co roku zadbaliśmy też o edukację, dlatego dla klas V i VI zostały zorganizowane zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej  prowadzone przez  pana Bartłomieja  Rabę i pana Rafała Wojtowicza - ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Koordynatorem tej akcji była pani Katarzyna Jedlińska.  W czasie naszego święta pomyśleliśmy także o najstarszych uczniach. Dla dziewcząt klas VII i VIII zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej stóp i dłoni z panią podolog Joanną Kuryło. Natomiast chłopcy musieli się zmierzyć z ćwiczeniami wojskowymi w ramach punktu promocyjno - rekrutacyjnego przygotowanymi przez  pana por. Marcina Zębalskiego - dowódcę 34 kompanii piechoty lekkiej oraz żołnierzy tej kompanii.  Koordynatorem wszystkich zorganizowanych działań była wicedyrektor naszej szkoły - pani Katarzyna Kos.

                 Święto Rodziny upłynęło w atmosferze świetnej zabawy i pięknej majowej pogody. Będziemy je mile wspominać.

      Szczególne podziękowania kierujemy do:

      Pana ppłk. Marcina Piętnika - Dowódcy 34 batalionu piechoty lekkiej w Jarosławiu

      Pana por. Marcina Zębalskiego - Dowódcy 34 kompanii piechoty lekkiej

      Pana Rafała Kijanki - Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

      Pana Bartłomieja Raby - ratownika medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

      Pana Jakuba Wojtowicza - ratownika medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

      Pani Joanny Kuryło - podologa

      Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej

      Rady Rodziców SP Nr 1 w Pruchniku

      AKADEMIA

       

     • Spotkanie z przeszłością

      29.05.2023

      29 maja w CKSiT w Pruchniku uczniowie z klasy 4 a,b,c oraz 7 b mieli okazję spotkać się z Panem Wiktorem Maśkiewiczem - młodym kolekcjonerem starych gramofonów, projektorów kinowych, pierwszych telewizorów i aparatów fotograficznych. Dla większości naszych uczniów była to niezwykła lekcja historii. Wiktor ciekawie, z wielkim entuzjazmem opowiadał o swoich zainteresowaniach. Prezentował przy tym działanie zbieranych przez siebie urządzeń. Uczniowie usłyszeli fokstrota z gramofonu i obejrzeli "Reksia" odtwarzanego z projektora kinowego sprzed połowy wieku.

     • I po egzaminach ...

      29.05.2023

      Od 23 do 25 maja 2023 r. odbywały sie egzaminy ósmoklasisty. Pierwszego dnia uczniowie zmagali się z zadaniami z języka polskiego. W drugim dniu podjęli próbę rozwiązania wszystkich zadań z matematyki, a 25 maja starali się wykazać wiedzą z języka angielskiego. Wszyscy uczniowie z naszej szkoły przystąpili do egzaminów w pierwszym terminie. Wyniki uczniowie poznają 3 lipca :)

     • Światowy Dzień bez Tytoniu 2023: Potrzebujemy żywności, nie tytoniu.

      25.05.2023

      31 maja 2023 r. WHO i specjaliści zdrowia publicznego z całego świata spotkają się, aby świętować Światowy Dzień bez Tytoniu (WNTD). Tegoroczne hasło brzmi: „Potrzebujemy jedzenia, nie tytoniu”. Globalna kampania 2023 ma na celu podniesienie świadomości na temat alternatywnej produkcji roślinnej i możliwości marketingowych dla rolników tytoniu oraz zachęcenie ich do uprawy zrównoważonych, pożywnych upraw. Będzie również miało na celu ujawnienie wysiłków przemysłu tytoniowego, aby ingerować w próby zastąpienia uprawy tytoniu zrównoważonymi uprawami, przyczyniając się w ten sposób do światowego kryzysu żywnościowego.

      Uprawa i produkcja tytoniu pogłębiają brak bezpieczeństwa żywnościowego.

      Narastający kryzys żywnościowy jest napędzany przez konflikty i wojny, wstrząsy klimatyczne oraz gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19. Przyczyny strukturalne, takie jak wybór upraw, również mają wpływ, a spojrzenie na uprawę tytoniu ujawnia, w jaki sposób przyczynia się ona do zwiększonego braku bezpieczeństwa żywnościowego:

      • Każdego roku na całym świecie pod uprawę tytoniu przekształca się około 3,5 miliona hektarów ziemi. Uprawa tytoniu przyczynia się również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie.
      • Uprawa tytoniu wymaga intensywnych zasobów i intensywnego stosowania pestycydów i nawozów, które przyczyniają się do degradacji gleby.
      • Grunty wykorzystywane pod uprawę tytoniu mają wówczas mniejszą zdolność do uprawy innych upraw, takich jak żywność, ponieważ tytoń zmniejsza żyzność gleby.
      • W porównaniu z innymi działaniami rolniczymi, takimi jak uprawa kukurydzy, a nawet wypas bydła, uprawa tytoniu ma znacznie bardziej destrukcyjny wpływ na ekosystemy, ponieważ pola uprawne tytoniu są bardziej podatne na pustynnienie.

      Jakiekolwiek zyski z tytoniu jako uprawy dochodowej mogą nie zrekompensować szkód wyrządzonych zrównoważonej produkcji żywności w krajach o niskich i średnich dochodach. W tym kontekście istnieje pilna potrzeba podjęcia środków prawnych w celu ograniczenia uprawy tytoniu i pomocy rolnikom w przestawieniu się na produkcję alternatywnych upraw żywności.

      Wspieranie tworzenia alternatywnych źródeł utrzymania

      Przemysł tytoniowy często reklamuje się jako orędownik środków do życia rolników tytoniowych. Jest to dalekie od prawdy. Intensywne obchodzenie się ze środkami owadobójczymi i toksycznymi chemikaliami podczas uprawy tytoniu przyczynia się do złego stanu zdrowia wielu rolników i ich rodzin. Co więcej, nieuczciwe ustalenia umowne z firmami tytoniowymi prowadzą rolników do zubożenia, a praca dzieci, która często jest wpleciona w uprawę tytoniu, koliduje z prawem do edukacji i stanowi pogwałcenie praw człowieka.

      Dziewięciu z 10 największych hodowców tytoniu to kraje o niskich i średnich dochodach, a 4 z nich określa się jako kraje o niskich dochodach z deficytem żywności. Grunty wykorzystywane do uprawy tytoniu mogłyby być efektywniej wykorzystywane do osiągnięcia drugiego celu zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – wyeliminowania głodu.

      Kampania WNTD 2023 wzywa rządy i decydentów do zaostrzenia przepisów, opracowania odpowiednich polityk i strategii oraz umożliwienia rolnikom tytoniu zmiany warunków rynkowych na uprawę roślin spożywczych, które zapewnią im i ich rodzinom lepsze życie. Ramowa konwencja WHO o ograniczeniu użycia tytoniu oferuje szczegółowe zasady i opcje polityczne dotyczące promowania opłacalnych ekonomicznie alternatyw dla pracowników tytoniowych, hodowców i indywidualnych sprzedawców (określonych w artykule 17) oraz zwiększania ochrony środowiska i zdrowia ludzi (artykuł 18). Wdrażanie tych przepisów powinno zostać wzmocnione w poszczególnych krajach.

     • OLIMPUSEK

      25.05.2023

      W dniach 28-29.03.2023 r.   uczniowie  kl. I a i kl. I c  wzięli udział
      w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek”.

      Olimpiada OLIMPUSEK z języka polskiego pozwalała sprawdzić uczniom umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć
      z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych.

      Olimpiada OLIMPUSEK z matematyki pozwalała sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar.

      Nasi uczniowie osiągnęli wysokie miejsca:

      J. polski:

      III miejsce – Wiktor Szpak kl. I c

      Laureatami zostali:

      Lena Sabatowska, Marlena Olejarz, Emilia Marek, Martyna Marek–kl. I a

      Aleksandra Potoczny, Kacper Potoczny – kl. I c

      Matematyka:

      I miejsce – Aleksandra Potoczny, Szymon Kasprzyk, Szymon Piórkowski – kl. I c, Emilia Marek – kl. I a

      Laureatami zostali:

      Nikola Guźda,  Kajetan Prochownik, Lena Sabatowska, Martyna Marek – kl. I a

      Wiktor Szpak, Nela Makara – kl. I c

     • III Edycja Miedzynarodowego Konkursu "Niedźwiedź Wojtek - żołnierz gen. Andersa"

      22.05.2023

      Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie III. edycji konkursu plastycznego i literackiego poświęconego niezwykłej historii niedźwiedzia Wojtka, który wraz z polskim wojskiem przebył szlak bojowy armii gen. Andersa.

      Konkurs polegał na przygotowaniu kartki pocztowej, komiksu lub opowiadania w polskiej wersji językowej, przedstawiającego epizod związany z niedźwiedziem Wojtkiem, rozgrywający się na tle działań Wojska Polskiego na Wschodzie a następnie 2. Korpusu Polskiego w czasie II wojny światowej.

      Spośród ponad 250 prac nadesłanych na konkurs uznanie w oczach jury konkursu zyskały prace trojga uczniów naszej szkoły.

      Za piękny komiks wyróżnienie otrzymała uczennica klasy IV a, Wiktoria Szwajczak. Maria Fijałkowska z klasy VI a przygotowała kartkę pocztową, która również otrzymała wyróżnienie. Zauważone zostało również opowiadanie napisane przez Szymona Gębalika, ucznia klasy VI a, które również otrzymało wyróżnienie. W konkursie także wyróżnienie zdobyła Alinka Kochanowicz z kl. III a w kategorii kartka pocztowa.

      Wszystkim uczestnikom konkursu i wyróżnionym przez jury gratulujemy pomysłów i kreatywności. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z niezwykłą historią bohaterskiego misia Wojtka i do udziału w przyszłorocznej edycji tego konkursu.

     • Czwórbój Lekkoatletyczny- Finał Wojewódzki

      22.05.2023

      22 maja 2023 r. na stadionie w Kolbuszowej odbył się Finał Wojewódzki w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt.

      W zawodach startowało 27 ekip z województwa podkarpackiego. Drużyna z naszej szkoły zajęła 4 miejsce miejsce i uplasowała się tuż za podium.

      Najlepszy wynik wśród naszych zawodniczek zanotowała Sabina Zając, która wywalczyła 311 pkt. Dało jej to 2 miejsce indywidualnie i tytuł Wicemistrzyni Województwa Podkarpackiego. Ponadto Sabina wynikiem 4, 68 m pobiła Rekord Szkoły w skoku w dal.

      Na szczególne uznanie zasłużyły pozostałe zawodniczki z naszej drużyny: Julia Potoczny, Lena Małaszowska, Nikola Nasiewicz, Julia Czernikarz, Julia Szkoła i Lena Sosnowska

      Dziewczęta pomimo niewątpliwego zmęczenia (powrót o godz. 3.00 do Pruchnika po 14 godzinnej podróży z Dźwrzyna) punktualnie stawiły się na zbiórce już o godz. 8.00 i godnie reprezentowały naszą szkołę w zawodach wojewódzkich.

      Do zawodów uczniów przygotowali: Bogdan Sikorski i Waldemar Wańkowicz

     • Koncert Bajkowy

      16.05.2023

      Z okazji tygodnia bibliotek nasi uczniowie uczestniczyli w Koncercie Bajkowym "Nie bój się chcieć" zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną, Bibliotekę Publiczną w Pruchniku, CKSiT w Pruchniku oraz SMZP. Podczas koncertu dzieci wysłuchały najpiękniejszych piosenek z filmów, które powstały na podstawie znanych baśni. Wśród wokalistek nie zabrakło naszych utalentowanych uczennic. Wydarzenie bardzo podobało się publiczności, która niezwykle entuzjastycznie i aktywnie reagowała na prezentowane piosenki. Koncert przygotowała i prowadziła Pani Dagmara Moskwa - instruktor śpiewu w CKSiT w Pruchniku.

     • Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej dziewcząt

      22.05.2023

      W dniach 18 - 21 maja braliśmy udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej dziewcząt w Dźwirzynie k. Kołobrzegu (zachodniopomorskie).

      W zawodach zajęliśmy 14 miejsce. Nie jest to miejsce, które może nas cieszyć pod względem wynikowym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że graliśmy z najlepszymi drużynami z całej Polski tocząc wyrównane pojedynki z takimi ośrodkami szczypiorniaka jak Łódź, Lublin czy Grodków Był to najdalszy wyjazd na imprezę sportową w historii naszej szkoły ok. 900 km. w jedną stronę (14 godz. jazdy w jedną stronę) Z zawodów przywozimy bagaż wrażeń i doświadczeń (nie tylko sportowych), które postaramy się przekuć w kolejnych imprezach na osiągnięcie sukcesów .

      Skład drużyny: Julia Potoczny, Lena Małaszowska, Kinga Dietrich, Maria Michalska, Nikola Nasiewicz, Liliana Jedlińska, Milena Pszonak, Justyna Kędzior , Emilia Kasprzyk, Lena Sosnowska, Laura Piś, Julia Szkoła, Zofia Potoczny, Julia Czernikarz, Laura Szkoła, Kornelia Tuleja

      Opiekunowie drużyny:

      Waldemar Wańkowicz i Bartłomiej Potoczny

      Oprócz imprezy sportowej dziewczęta miały czas na codzienne spacery nad morzem. . Dużą atrakcją była wycieczka do Kołobrzegu. gdzie zwiedzaliśmy stare miasto, targ solny, oceanarium, gabinet figur woskowych i molo

      Nasz wyjazd nie doszedłby do skutku, gdyby nie szereg sponsorów, firm i ludzi dobrej woli, którzy wsparli nasz wyjazd do Dźwirzyna

      Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom:

      Gmina Pruchnik - Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika

      Zakład Budowy Dróg i Transportu - Sebastian Babiś

      PHU Agama - Maciej Mikłasz

      FHUT Posterus - Piotr Korytko

      Usługowiec - Marcin Krzystan

      PPUH Sorbeco- Zbigniew Maciuch

      Gospodarstwo Agroturystyczne Swoboda - Marcin Babiś

      Stacja Kontroli Pojazdów Pruchnik- Lucjan Mazur

      JK Laser- Janusz Kochanowicz

      Center Projekt - Marcin Rymarz

      FPHU Torabud - Tomasz Matkowski

      Marcin Wańkowicz Usługi budowlane

      Trans - Bud - Bartłomiej Potoczny

      Usługi Rolno - Leśne - Stanisław Stanik

      JKM Instal- Jakub Michalski, Kamila Michalska

      Sklep Spożywczo-przemysłowy Roman Elżbieta

      Mariusz Szmuc

      Renata Kasprzyk i Andrzej Kasprzyk

      Miłosz Wałach

      Kacper Szmuc

      Wielkie podziękowania należą się Panu Bartłomiejowi Potocznemu, który w istotny sposób przyczynił się do organizacji wyjazdu na zawody do Dźwirzyna - Dziękujemy

     • Gramy w zielone

      17.05.2023

      Z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki oraz XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek grupa ze świetlicy szkolnej w ramach warsztatów literacko - ekologicznych posiała różne gatunki popularnych kwiatów na nowej rabacie obok Centrum Kultury. Chętni przeczytali wybrane wiersze z pierwszego tomiku Emilii Różańskiej pt. „Supełki z Pruchnika”. Następnie odwiedziliśmy dział z literaturą dla dzieci w Bibliotece Publicznej. I co najważniejsze – wszyscy zgodnie obiecali, że nie zapomną ani o kwiatach, ani o książkach!

     • Wygrywamy powiatowe zawody w czwórboju lekkoatletycznym

      15.05.2023

      W dniu 12 mają 2023 r. na stadionie w Pruchniku odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców

      W tym roku zawody miały rekordową obsadę. Wystartowało 9 drużyn dziewcząt i 11 drużyn chłopców

      Obydwie drużyny z naszej szkoły: dziewczęta i chłopcy zwyciężyli w w/w zawodach i uzyskali awans do Finału Wojewódzkiego (22 maja dz.. i 26 maja chł.)

      Oto wyniki końcowe:

      Dziewczęta:

      1. SP 1 Pruchnik 909 pkt.

      2. SP 2 Jarosław 867 pkt.

      3. SP Szówsko 779 pkt.

      4. SP Laszki 693 pkt.

      5. ZSP Makowisko 583 pkt.

      6. SP Rozbórz Dł. 491 pkt.

      7. SP Jodłówka 436 pkt.

      8. SP Wiązownica 422 pkt.

      9. SP Wola Węgierska 247 pkt.

      Indywidualnie:

      1. Kaja Świętoniowska - SP 2 Jarosław - 233 pkt.

      2. Julia Potoczny - SP 1 Pruchnik - 206 pkt.

      3. Maja Brzoza - SP Makowisko - 200 pkt.

      Chłopcy:

      1. SP 1 Pruchnik 926 pkt.

      2. SP 2 Jarosław 864 pkt.

      3. SP Laszki 779 pkt.

      4. SP Wierzbna 713 pkt.

      5. SP Szówsko 654 pkt.

      6. SP Miękisz Stary 638 pkt.

      7. SP Rozbórz Dł. 581 pkt.

      8. SP Wiązownica 530 pkt.

      9. SP Jodłówka 511 pkt.

      10. ZSP Makowisko 426 pkt.

      11. SP Wola Węgierska 62 pkt.

      Indywidualnie:

      1. Kacper Fedor - SP Laszki - 228 pkt.

      2. Wojciech Zając - SP 1 Pruchnik - 224 pkt.

      3. Alan Czopik - SP Szówsko - 216 pkt.

      Skład drużyny dziewcząt z naszej szkoły:

      Julia Potoczny, Nikola Nasiewicz, Julia Czernikarz, Justyna Kędzior, Julia Szkoła, Lena Sosnowska, Liliana Jedlińska i Milena Pszonak

      Skład drużyny chłopców:

      Raba Karol, Rabczak Jakub, Skirski Konrad, Wałąch Radosław, Zając Gabriel, Zając Wojciech, Halejcio Michał, Horiwnyk Ksawery, Jarosz Bartosz, Kiwacki Miłosz, Król Jan, Malec Michał, Nowak Gracjan, Olejarz Rafał, Polak Jakub, Sowa Szymon, Szul Igor, Wojtowicz Sebastian, Wójcik Patryk, Wywrot Ksawery, Zgłobicki Miłosz.

      Do zawodów uczniów przygotowali: Marcin Szeliga, Bogdan Sikorski i Waldemar Wańkowicz

     • Kolejne sukcesy artystyczne naszych uczniów

      13.05.2023

      We wtorek 9 maja w Auli Niebieskiej PWSTE w Jarosławiu odbył się konkurs muzyczny pt. „W świecie wartości księdza Bronisława Markiewicza”. Zadaniem uczestników było wykonanie utworu muzycznego o tematyce związanej z życiem, nauczaniem i wartościami wyznawanymi przez patrona uczelni - bł. ks. Bronisława Markiewicza. Uczennica naszej szkoły Weronika Homik z kl. 8 a zajęła II miejsce w tym konkursie.

      12 maja - w piątek na sali widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbył się Regionalny Festiwal Piosenki „Malin Koszyk”. Wzięło w nim udział 31 solistów i 6 zespołów we wszystkich trzech kategoriach. Festiwal odbywa się pod patronatem Burmistrza Pruchnika.

      Nasze uczennice pięknie się zaprezentowały, zdobywając kolejno następujące miejsca:

      I miejsce w swojej kategorii zajął zespół "Wesołe Nutki" w składzie: Judytka Podolak, Marysia Szykuła, Marcela Pieczonka, Ola Szkoła i Lenka Kamińska - uczennice z klasy 3 a.

       Ponadto w swojej kategorii II miejsce zajęła Weronika Homik z klasy 8 a jako solistka, a wyróżnienie uzyskał zespół "Sound Angels"

      Uczennice do wszystkich konkursów muzycznych przygotowywała Pani Alina Szykuła.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów :)

       

     • Pokaz historyczny

      13.05.2023

      9 maja naszą szkołę odwiedziła grupa rekonstrukcyjna z pokazem historycznym dotyczącym Powstania Styczniowego. Aktorzy  umundurowani i uzbrojeni na wzór  „powstańców styczniowych”  przedstawili bardzo ciekawą prelekcją dotyczącą tych dramatycznych wydarzeń z historii Polski związanych z utratą przez Polskę niepodległości w XVIII wieku,  rozbiorami oraz z podejmowanymi próbami jej odzyskania w wieku XIX.

      Szczególne miejsce w tym pokazie zajęło  Powstanie Styczniowe trwające w latach 1863 – 1864. Było ono najdłuższym polskim niepodległościowym powstaniem zbrojnym, w którym stoczono  aż 1200 bitew i potyczek.  Prowadzący pokaz podkreślił, że Powstanie Styczniowe, pomimo klęski  umacniało wśród rodaków polską świadomość narodową.  W czasie prelekcji uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z  umundurowaniem i uzbrojeniem wykorzystywanym w Powstaniu Styczniowym, mogli też prowadzić  pozorowaną walkę z wykorzystaniem repliki broni.

     • MALI GIGANCI MATEMATYKI

      09.05.2023

      9 maja 2023 r. odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Matematycznego "MALI GIGANCI MATEMATYKI". Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu powiatu jarosławskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Zofia Potoczny (kl. III b), Miłosz Podolak (kl. III a) oraz Marcel Pich (kl. III b).

      Miło nam poinformować, że Zofia Potoczny zajęła I miejsce, zdobywając maksymalną liczbę punktów, a Miłosz Podolak zdobył III miejsce.

      Cieszymy się, że nasi młodzi matematycy tak godnie reprezentowali szkołę. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Wybory Zarządu SU na rok szkolny 2023/2024

      05.05.2023

      Rozpoczynamy proces wybierania Zarządu Samorządu Uczniowskiego na kolejny rok szkolny. Poniżej znajdziecie informacje o wymaganiach stawianych kandydatom oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatury.

      Do Zarządu SU może kandydować każdy uczeń z obecnych klas 6 i 7 spełniający określone warunki:
      1.  Uczeń musi posiadać pozytywną ocenę przewodniczącego klasy oraz wychowawcy

      2. Uczeń uzyskał w klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2022/23 co najmniej dobre wyniki w nauce
      ( minimum śr. ocen 4,00 ) i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

      Wnioski można pobrać u Natalii Halejcio z klasy 8 c

      Terminarz:

      8-12 maja-  zgłaszanie kandydatów
      15 – 26 maja-  kampania wyborcza

      od 29 maja –cisza wyborcza
      2 czerwca  – wybory do zarządu SU

      Uczeń zainteresowany kandydowaniem zgłasza chęć uczestnictwa wychowawcy i przewodniczącemu klasy. Kandydat podpisuje zgodę na kandydowanie, przewodniczący klasy i wychowawca wystawiają obiektywną ocenę. Tak uzupełniony wniosek należy złożyć do Natalii Halejcio z klasy VIII c.

      Lista Kandydatów zostaje zamknięta w dniu 12 maja o godz. 13.00 i zostaje ogłoszona.

      Od 15 maja kandydaci rozpoczynają swoją kampanię wyborczą. 

      Prosimy wszystkich kandydatów o przygotowanie plakatów lub ulotek ze swoim wizerunkiem, kilkoma słowami o sobie i zarysem planu wyborczego. Chcemy, aby każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać. Plakaty na czas kampanii będą wywieszone na tablicy SU w budynku A i na tablicy informacyjnej w budynku B.

       

      Przewodnicząca Szkolnej Komisji Wyborczej

      Natalia Halejcio

     • ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

      04.05.2023

      28 kwietnia 2023 r. w naszje szkole odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

      To właśnie 3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwany też Czteroletnim uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawę zasadniczą

      Montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie klas czwartych. Poprzez wiersze, piosenki i piękny taniec przedstawili ważne fakty z dziejów Polski. Przypomnieli symbole narodowe, rolę i znaczenie słów: Wolność, Naród i Ojczyzna oraz okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji. Uczniowie przygotowywali się do przedstawienia pod opieką: pani Haliny Stańko, pani Agnieszki Wojdyło i pani Edyty Kochanowicz. Taniec ćwiczyli pod czujnym okiem pana Krzysztofa Łuca - Dyrektora CKSiT w Pruchniku. Pieśni patriotyczne zaprezentował szkolny zespół Sound Angels pod opieką pani Aliny Szykuły.

      Akademia była wspaniałą okazją do kształtowania postawy patriotyzmu oraz cenną lekcją historii.

     • Mistrzynie Podkarpacia są z......Pruchnika

      04.05.2023

      Po eliminacjach gminnych, powiatowych, rejonowych, półfinałach, turnieju barażowym przyszedł czas na Finał Wojewódzki w Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt

      Zawody zostały rozegrane w dniu dzisiejszym w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie

      Drużyna dziewcząt z naszej szkoły zwyciężyła we wszystkich pojedynkach. Tym samym nasze zawodniczki wywalczyły zaszczytny tytuł: Mistrzyń Podkarpacia

      Oto wyniki meczów naszej drużyny:

      SP 1 Pruchnik-SP Posada Górna 7:5

      SP 1 Pruchnik - SP Wampierzów 9:7

      SP 1 Pruchnik: SP 18 Rzeszów 8:7

      Kolejność końcowa turnieju

      1. SP 1 Pruchnik

      2. SP Posada Górna

      3. SP 18 Rzeszów

      4. SP Wampierzów

      Skład drużyny z Pruchnika: Julia Potoczny, Lena Małaszowska, Kinga Dietrich, Liliana Jedlińska, Justyna Kędzior, Maria Michalska, Milena Pszonak, Nikola Nasiewicz, Emilia Kasprzyk, Julia Szkoła, Lena Sosnowska, Laura Piś, Zofia Potoczny, Judyta Podolak

      Opiekun drużyny:

      Waldemar Wańkowicz

      Drużyna nasza uzyskała awans na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w dniach 18-21 maja w Dźwirzynie k. Kołobrzegu

      Nie jest to niestety tania impreza, dlatego już dziś prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie Może to być jedyna tego typu przygoda sportowa dla naszych zawodniczek A może ktoś zwiąże swoje losy z piłką ręczną i pójdzie w ślady starszego kolegi z naszej szkoły Miłosza Wałacha

     • Zmienne szczęście naszych szczypiornistek

      04.05.2023

      W ostatnich dniach drużyny dziewcząt z kl. V-VI i VII-VIII grały turnieje barażowe o wejście do Finału Wojewódzkiego w piłce ręcznej.

      Dziewczęta starsze grały w Radomyślu Wielkim ulegając minimalnie miejscowej drużynie 5:6 oraz SP Wiśniowa po rzutach karnych 1-2 (8-8 w czasie regulaminowym). Drużyna zajęła VI m. w woj. podkarpackim

      Drużyna dziewcząt z kl V-VI zwyciężyła w turnieju rozgrywanym w Pruchniku. Nasze szczypiornistki w pokonanym polu pozostawwiły SP 8 Sanok 6:5 oraz SP Czarna (pow. Dębica) 9:4. Drużyna uzyskała awans do Finału Woj.

      Skład drużyny z kl. VII-VIII:

      Maja Kamińska, Wiktoria Kiwacka, Milena Wańkowicz, Maja Podolak, Anita Dyjak, Faustyna Demska, Oliwia Szkoła, Amelia Szczerbińska, Amelia Jarosz, Milena Barszczak, Nikola Dyl

      Opiekun drużyny: Waldemar Wańkowicz

      Skład drużyny z kl V-VI: Julia Potoczny, Lena Małaszowska, Liliana Jedlińska, Kinga Dietrich, Maria Michalska, Justyna Kędzior, Milena Pszonak, Nikola Nasiewicz, Emilia Kasprzyk, Lena Sosnowska, Julia Szkoła, Laura Piś, Julia Czernikarz, Oliwia Popek, Zofia Potoczny , Marcelina Sosnowska

      Opiekun drużyny: Waldemar Wańkowicz