• POMOC DLA SCHRONISKA

      19.03.2021

      W ramach szkolnego wolontariatu w październiku udało nam się przeprowadzić zbiórkę karmy, kocyków i zabawek dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach. Akcja trwała do 20 października. Włączyli się do niej uczniowie z naszej szkoły oraz ze szkoły filialnej w Świebodnej. W piątek dostarczyliśmy zebrane rzeczy potrzebującym zwierzakom. Wszystkim, którzy wspomogli naszą zbiórkę serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że niedługo wrócimy do szkoły i znowu zaczniemy działać

     • INFORMACJA

      19.03.2021

      Od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 zostanie zorganizowana opieka w świetlicy. W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych nauka będzie się odbywać zdalnie według obowiązującego planu lekcji w kl. IV – VIII oraz wg nowego harmonogramu w kl. I – III.  Nauczyciele prowadzący zajęcia będą systematycznie umieszczali w dzienniku elektronicznym w Terminarzu informację o sposobie realizacji jednostki lekcyjnej, opisy zadań oraz informację o lekcji online.  Do realizacji zajęć na odległość będziemy wykorzystywać dziennik elektroniczny Librus oraz platformę Classroom i aplikację Zoom.

    • Konta użytkowników
     • Konta użytkowników

      10.03.2021
      For some parts of timetable or substitution, you may need to login. If you lost your password, please use the link “I do not know the login name or password” and type in your email. If you haven’t received the password yet, please wait, the school will provide you with one when everything is the ready to go.