• ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

      23.10.2023

      W ostatnią niedzielę – 22 października obchodziliśmy po raz 97 "Światowy Dzień Misyjny", pod
      hasłem: "Misje sercem Kościoła". Liturgię mszy św. o godz. 11 przygotowali uczniowie naszej szkoły
      zaangażowani w działalność Koła Misyjnego a także dorośli z Grupy Misyjnej, działąjącej przy parafii. 

     • BEZPIECZNE WAKACJE

      23.10.2023

      W powiatowym etapie Wojewódzkiego Konkursy Plastycznego ph  Bezpieczne wakacje 2023 nasze dwie uczennice otrzymały tytuł laureata są to : Alina Kochanowicz z klasy 4 a i Lena Oleksy z klasy 5 b . Praca Marii Kuliszy z klasy 6 a otrzymała wyróżnienie. Uczennice  w wraz z opiekunem p. Magdaleną Poziemską w dniu 19 października 2023 roku odebrały nagrody i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość ta odbyła się w Powiatowej Komendzie  Policji w Jarosławiu. Życzymy naszym uczennicom powodzenia w wojewódzkim etapie konkursu.

     • OTWARCIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO POŁĄCZONE Z OBCHODAMI 250. ROCZNICY POWOŁANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

      16.10.2023

      13 października - w piatek odbyły się w naszej szkole uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - obchody 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej połączone z otwarciem Miasteczka Ruchu Drogowego.

      W pierwszej części uroczystości, po rozpoczęciu i powitaniu przez Dyrekcję Szkoły – Panią Dyrektor Magdalenę Długosz i Wicedyrektor Katarzynę Kos, odbyło się poświęcenie i otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego, które zostało wybudowane w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Pruchnik”.

      Miasteczko ma wymiary 51 m x 13,20 m z oznakowaniem poziomym i pionowym, na którym rowerzyści będą musieli się zmierzyć m.in. z rondem, z drogami jednokierunkowymi, z skrzyżowaniami, i licznymi przejściami dla pieszych. Do ćwiczeń uczniowie mają  do dyspozycji m. in.: rowery górskie, miejskie i hulajnogę elektryczną. W ramach projektu zakupiono także specjalistyczne urządzenia: trenażer czasu reakcji, symulator roweru oraz symulator przejścia dla pieszych, które znajdują się w sali medialnej w naszej szkole.

      Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwi w pełni wykorzystanie procesu profilaktyczno - edukacyjnego dzieci i młodzieży oraz pozwoli na doskonalenie nauki jazdy i praktycznej nauki przepisów ruchu drogowego – podkreśliła Pani Dyrektor Magdalena Długosz.

      W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości, którzy po poświęceniu przez ks. Prałata Piotra Kandefera, wspólnie przecięli przygotowaną wstęgę, oficjalnie otwierając miasteczko.

      Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. Z racji tego, że patronem naszej szkoły jest Komisja Edukacji Narodowej - 250. rocznica powołania KEN jest szczególnie dla nas ważna.

      Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Państwowego odbyła się część artystyczna zaprezentowana przez uczniów szkoły.

      Program artystyczny podczas tego wydarzenia był ostatnim przedsięwzięciem szkolnego projektu „Tydzień dla „KEN-u”, którego autorką i koordynatorką była Pani Wicedyrektor Katarzyna Kos.

      Obchody 250. rocznicy powołania KEN poprzedziło było wiele wydarzeń mających nie tylko pogłębić wiedzę uczniów na temat pierwszej na ziemiach polskich i w Europie świeckiej władzy oświatowej, ale także kształtować u uczniów postawy patriotyczne, bo zgodnie z maksymą KEN „Najważniejszą rzeczą w edukacji człowieka jest prowadzić go do dobrego”. W ramach projektu odbyły się m.in.: konkurs plastyczny i historyczny, rajd pieszy, zajęcia z wychowawcą, innowacyjne lekcje historii i pasowanie na pierwszoklasistę.

      Podczas tej podniosłej uroczystości wręczono także nagrody Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

      Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ wśród nagrodzonych nauczycieli były: Pani Anzhela Stetsiv, Pani Monika Urban i Pani Iwona Szkoła.

      W imieniu uczniów naszej szkoły dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty za pracę, nauczanie, wychowanie, za życzliwość, serdeczność i zrozumienie. Jednocześnie życzymy Państwu wytrwałości, cierpliwości, spokojnej pracy, życzliwej atmosfery, spełnienia wszystkich marzeń oraz samych pogodnych dni.

     • UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

      16.10.2023

      W dniu 13 października 2023 r. w naszej szkole odbyła się Uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia klasy pierwszej. Uroczystość zaszczycili zaproszeni goście: Pani Magdalena Długosz - Dyrektor szkoły, Pani Katarzyna Kos - Wicedyrektor szkoły oraz Rodzice uczniów.

      43 uczniów zostało przyjętych do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku. Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego pierwszaka moment, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w programie artystycznym. Przedstawili swoje uczucia i szacunek do Ojczyzny i symboli narodowych. Pokazali, że już wspaniale radzą sobie z wypełnianiem obowiązków ucznia oraz wiedzą, kto jest patronem naszej szkoły. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały na sztandar naszej szkoły „być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły”. Rodzice przekazali pod opiekę szkoły swoje dzieci, wręczając Pani Dyrektor symboliczny ołówek do pasowania. Następnie Pani Dyrektor wraz z Panią Wicedyrektor dokonały ceremonii pasowania, dotykając ramię każdego ucznia ołówkiem i wypowiadając słowa: Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej oraz wręczając pamiątkowe dyplomy. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

      Miłym zakończeniem uroczystości były wręczone przez rodziców słodkie upominki, a także pamiątkowe zdjęcia.

      Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

     • Akcja „Szkoła pamięta”- sprzątanie opuszczonych i zaniedbanych grobów

      31.10.2023

      W dniu 27 października,

      członkowie SK LOP wraz z opiekunami  udali się na cmentarz komunalny w Pruchniku

      w celu wykonania prac porządkowych na opuszczonych, zapomnianych grobach.

      Prace były prowadzone w ramach akcji „Szkoła pamięta”,  a największym zaangażowaniem odznaczyli się uczniowie klasy VIII b, którzy  uporządkowali ponad dziesięć mogił w najstarszej części cmentarza.

      W tym roku, nasza akcja przebiegała dwutorowo, tydzień wcześnie ogłoszona została zbiórka zniczy wśród społeczności szkolnej, które będziemy mogli zapalić na grobach, na znak naszej pamięci  o zmarłych. Musimy przyznać, że jej efekty przerosły nasze najśmielsze  oczekiwania. Zebrano ponad 100 zniczy, które zostały postawione na grobach.

      W tym miejscy składamy serdecznie podziękowania wszystkim, którzy przynieśli do szkoły znicze, a zwłaszcza uczniom klasy IIb i IIa.

      Na szczególna uwagę zasługuje pomoc rodziców, którzy nie szczędzili środków na zakup świec i tak szeroko odpowiedzieli na nasz apel.

      Dodatkowo, oprócz świec, ozdobiliśmy 10 grobów pięknymi wiązankami, które przygotowała jedna z mam - Pani  Jolanta Gergon.

      Drodzy rodzice i uczniowie - serdecznie dziękujemy!

      To dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy powiedzieć za Wisławą Szymborską:

      Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.

       Opiekunowie SK LOP

     • Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

      09.10.2023

      W dniu 6 października przypada Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

      Obchody tego święta pozwoliły na realizację trzeciego zadania w ramach projektu

      „ Każdy inny - wszyscy równi”.

       Uczniowie i nauczyciele,  biorący udział w projekcie,  przybyli do szkoły w zielonych ubraniach.
      Zieleń jest kolorem kiełkującej roślinności, dającej początek nowemu życiu, symbolizuje nadzieję dla chorych dzieci, na wynalezienie skutecznych leków na to schorzenie.
      Ubierając się na zielono, wyraziliśmy solidarność z chorymi.
      To dla nas tak niewiele, a dla nich tak dużo - niech czują, że nie są sami.

      Dodatkowo wykonano na korytarzu gazetkę informującą o dziecięcym porażeniu mózgowym.

     • Nagrody Szkolnego Związku Sportowego

      04.10.2023

      W dniu 29 września 2023 r. w Świlczy k. Rzeszowa odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów.

      Wśród nagrodzonych szkół z województwa podkarpackiego znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku

      Na ok. 700 sklasyfikowanych szkół (ok. 400 nie sklasyfikowano) nasza szkoła zajęła V miejsce

      Za w/w lokatę otrzymaliśmy talon na sprzęt sportowy w wysokości 1200 zł

      Na powyższym podsumowaniu został także rozstrzygnięty konkurs - AKTYWNA SZKOŁA na najlepszą szkołę promującą zdrowy tryb życia.

      W tym konkursie nasza szkoła zajęła 1 m. i otrzymała nagrodę w wysokości 5000 zł.

      Nagrody otrzymaliśmy z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty p. Małgorzaty Rauch.

      Wszystkim gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych osiągnięć

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

      04.10.2023

      W dniach 4 - 27.10.2023 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzona zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych i potrzebujących zwierząt. Karmę należy wkładać do przygotowanych koszy, ustawionych w holu w budynku A oraz na korytarzu w budynku B. Liczymy na udział w akcji dzieci, rodziców, pracowników szkoły oraz wszystkich osób, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny.

     • Europejski Dzień Języków

      03.10.2023

      W dniu 26 września 2023 roku obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Obchody tego dnia rozpoczęli uczniowie klas 7-8 odtańczeniem „Belgijki” na dużej sali gimnastycznej. W klasach 4-6 na lekcjach j. angielskiego zostały przeprowadzone różnorodne gry interaktywne. Z tej okazji uczniowie klasy 6 b przygotowali inscenizację bajki „Trzy małe świnki” w języku angielskim i zaprezentowali ją uczniom klas młodszych. Uczniowie klas 1-3 przygotowali okolicznościowe plakaty, które ozdobiły  drzwi klasopracowni. Wszyscy w tym dniu dobrze się bawiliśmy.

     • DZIEŃ CHŁOPAKA

      03.10.2023

      30 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego wszyscy Chłopcy zostali obdarowani medalami SUPERCHŁOPAKA i słodką niespodzianką, bo wszyscy Chłopcy z naszej szkoły są na medal :)

     • ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA

      02.10.2023

      28 września obchodziliśmy w naszej szkole ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA. Z tej okazji wszystkie dzieci w szkole miały okazję skosztować tego owocu w różnej formie. Rodzice postarali się o czerwone, soczyste jabłuszka, pyszne, słodkie szarlotki lub babeczki z jabłkami.

     • Każdy inny-wszyscy równi

      02.10.2023

      W dniu 29 września zrealizowano drugie już  zadanie, w ramach projektu

      „Każdy inny-wszyscy równi”.

      Tym razem uczniowie klasy II a,  w nawiązaniu do obchodów

      „Światowego Dnia Serca”, urządzili plener malarski w przyszkolnym ogrodzie botanicznym.

      Zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej- pięknego czerwonego serca-

       bez użycia  rąk.

      Wykonanie pracy w ten sposób ma uzmysłowić uczniom, że w społeczeństwie jest wiele osób z niepełnosprawnościami, które osiągają niesamowite sukcesy

      w różnorakich dziedzinach.

       Taką osobą  jest np. znany malarz - Stanisław Kmiecik, który  urodził się bez rąk, ale już jako 5-letni chłopiec zaczął malować ustami i nogami.

     • Mamy to!!!

      27.09.2023

      W czerwcu w klasie trzeciej realizowaliśmy kurs „Internetowa szkoła słonia Spacjusza” pt. „Internet to nie wszystko” – w grupie siła, im więcej osób to zrobi, tym lepiej! Następnie uczniowie przygotowali prace konkursowe - projekt kolorowanki. Wczoraj otrzymaliśmy informację o wygranej - "Pracownia kompetencji cyfrowych" - szafa mobilna z 16 laptopami wraz z oprogramowaniem oraz interaktywny monitor.

      Zwycięska kolorowanka powstała w klasie II b (obecnej III b) pod kierunkiem pani Barbary Rut.

      Gratulujemy!