• "Dzieci Uczą Rodziców” - podsumowanie II edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 2020/2021

      • 17.10.2021 17:40
      • Klasy I-III w ramach akcji zrealizowały pięć lekcji edukacyjnych: Młody Patriota, Magiczny Czas, Wirtualny Świat, Zdrowa Ziemia, Bezpieczne Lato.

       Celem akcji było wsparcie procesu edukacji najmłodszych, poprzez  zwiększenie świadomości
       o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji.

       Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań, dlatego też tematyka zajęć była bardzo szeroka. Lekcje dotyczyły bezpieczeństwa, ekologii, kultury
       i historii. Uczniowie
       poznali drogę Polski do niepodległości oraz symbole narodowe. Jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem.  Dowiedziały się, że sport to zdrowie oraz jak bezpiecznie ćwiczyć. Nauczyły się jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z Internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku. Podczas zajęć zostały wykorzystane pomoce dydaktyczne przygotowane na potrzeby drugiej edycji: scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne  i zadania do wykonania przez dzieci.

       Po zrealizowanych lekcjach szkoła i klasy otrzymały podziękowania i dyplomy. Na zakończenie, po wypełnieniu ankiety podsumowującej drugą edycję, szkoła i nauczyciele otrzymali Certyfikaty potwierdzające udział w II edycji akcji.

       Koordynator akcji: Alina Szykuła

       Dzieci_Ucza_Rodzicow_2020-2021_Certyfikat_Placowka.pdf


      • więcej
      • Klasa 3B zakończyła III moduł ,,Mała chmurka w krainie słońca”

      • 02.07.2021 09:28
      • międzynarodowego projektu edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.

       Pracowaliśmy z lekturą "Afryka Kazika". Poznaliśmy przygody głównego bohatera, roślinność Afryki, piękne krajobrazy, zwierzęta i ludzi, którzy zamieszkują ten kontynent. Była to wspaniała przygoda, wiele ciekawych lekcji, niezapomnianych chwil i inspiracji plastycznych. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci wzbogaciły swoją wiedzę, doskonaliły wiele umiejętności i stały się  uważnymi obserwatorami przyrody! 
       Certyfikat_Klasy.pdf
       Czytam_z_klasa_-_Modul_III.pdf

      • więcej
      • Podsumowanie realizacji innowacji „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

      • 02.07.2021 09:15
      • międzynarodowego projektu edukacyjnego

        wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

       II edycja – ekologiczna 2020/2021


       W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzona została do klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. KEN w Pruchniku innowacja autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniającą czytelnictwo wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, której założeniem było zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

           Innowacja opierała się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

           Wprowadzenie innowacji przyniosło wymierne korzyści dla rozwoju naszych wychowanków, jak i samej placówki.  Główne jej celem zostały zrealizowane:
       - rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
       - rozwijanie aktywności czytelniczej,
       - doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
       - zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
       - integracja zespołu klasowego,
       - rozwijanie wyobraźni uczniów, 
       - rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych, informatycznych, polonistycznych uczniów, 
       - kształcenie umiejętności zgodnej współpracy podczas pracy w grupie,

       ·     współpraca nauczycieli i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego

              kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę

              doświadczeń na stronie projektu (Facebooku).

        

        

        

        

       Koordynator projektu: Anna Bielec

        

      • więcej
      • Kompetencyjny Test Trzecioklasisty z WSiP "Diagnoza z plusem 2021”
      • Kompetencyjny Test Trzecioklasisty z WSiP "Diagnoza z plusem 2021”

      • 01.06.2021 20:09
      • Zakończenie etapu edukacji wczesnoszkolnej i promocja do 4 klasy, to wielkie wydarzenie dla młodych uczniów. Nowe przedmioty, nowi nauczyciele i nowy system oceniania – to wszystko czeka na trzecioklasistów już we wrześniu.

       Tymczasem, aby zapewnić uczniom możliwie najlepsze przygotowanie na nachodzące zmiany, w  dniach od 18 -22 maja w klasach trzecich został przeprowadzony kompetencyjny Test Trzecioklasistyz WSiP ,,Diagnoza z plusem”, który:

       • podsumuje wiedzę zdobytą przez uczniów w trzech pierwszych latach nauki,
       • zweryfikuje wpracowane dotychczas kluczowe umiejętności,
       • wskaże nauczycielom, uczniom i ich rodzicom te obszary edukacyjne, na które należy zwrócić jeszcze szczególną uwagę w ostatnich tygodniach nauki w klasie.

       Wszystkim uczniom klas trzecich życzymy powodzenia!

      • więcej
      • Kubusiowi Przyjaciele Natury - 2020/21

      • 25.04.2021 16:10
      • Uczniowie klas I-III wraz z 1 100 000 dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych w całek Polsce, wzięli udział w tegorocznej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

           Z programu dowiedzieli się: jak troszczyć się o rośliny i zwierzęta, segregować śmieci, oszczędzać prąd, wodę i energię? To tylko niektóre z zagadnień, jakie porusza program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – największy w Polsce program edukacyjny dla dzieci na temat ekologii i życia w zgodzie z naturą.

            Za udział w programie szkoła otrzymała CERTYFIKAT i tytuł „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

       Certyfikat.pdf

      • więcej