• Śniadanie na trawie

      14.06.2021

      W czwartek 10 czerwca w ramach lekcji biologii, uczniowie klas VII z naszej szkoły,  wzięli udział we wspólnym śniadaniu na trawie.

      Akcję przeprowadzono w ramach edukacji zdrowotnej - kształtowanie nawyków zdrowego żywienia oraz integracja uczniów.

      Korzystając z ładnej pogody,  uczniowie zjedli samodzielnie przygotowanie,  zdrowe przekąski na świeżym  powietrzu.

      Ważną formą integracji i odbudowywania relacji po długiej nieobecności w szkole,  były zabawy integracyjne, dużą popularnością cieszyły się gry planszowe.

      Uczniowie mieli też niecodzienną możliwość obserwacji rzadkiego zjawiska astronomicznego jakim było obrączkowe zaćmienie Słońca.

      W poniedziałek - 14 czerwca - uczniowie z klasy 7 b odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne Farmę Albert Korzenie. Tam spędzili bardzo miłe przedpołudnie przy rozpalonym ognisku, grając, bawiąc się i zajadając smakołykami pochodzącymi z ekologicznego gospodarstwa Państwa Albertów.

     • The Big Challenge

      09.06.2021

      W dniu 13 kwietnia 2021 r. został przeprowadzony w naszej szkole międzynarodowy konkurs języka angielskiego The Big Challenge, którego celem było pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim. W konkursie wzięło udział 27 uczniów z klas 5 – 8. Najwyższy wynik i 1 miejsce w woj. podkarpackim uzyskał Dominik Kowalski z klasy 8 a.

      Wysokie miejsca zajęli  również następujący uczniowie:

      Wiktor Urbański z kl. 5 b, Kacper Capik z kl. 6 b, Magdalena Tuleja z kl. 5 b, Milena Kwaterczak z kl. 6 b, Wiktoria Mazur z kl. 7 a

      Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

       Koordynator konkursu Anzhela Stetsiv

    • Mleczka - historia i znaczenie
     • Mleczka - historia i znaczenie

      07.06.2021

      Rzeka Mleczka powstaje z połączenia dwóch  strumieni tj. Mleczki wschodniej i zachodniej, wypływających ze wzgórz Pogórza Dynowskiego.

      Posiada długość 37 km,  uchodzi do Wisłoka w Gniewczynie. Jej głębokość waha się od 2-4 m  w okolicy Przeworska, natomiast od 0,5- 2 m poza miastem.  Szerokość rzeki  dochodzi do 25 m. Na całym odcinku dno rzeki jest muliste, a brzegi porośnięte trawą i wikliną.

      Językoznawcy wiążą nazwę Mleczka ze słowem "młaka" oznaczającym mokradła, które ciągną się wzdłuż koryta rzeki. Historycy, badający początki osadnictwa na terenie Pogórza twierdzą natomiast, że nazwa związana jest ze słowem "mleć" i pochodzi od licznych młynów wodnych, które napędzane były przez wody potoków.

      Najprawdopodobniej jednak nazwa rzeki wywodzi się od białego osadu, który dawnymi czasy pokrywał jej powierzchnię. Osad ten pochodził z wymywania wapiennych skał znajdujących się w jej górnym biegu. Obecnie z powodu zanieczyszczenia rzeki osad ten nie jest widoczny.

      Mleczkę można podzielić na trzy odcinki: początkowo jest to mały górski potok, potem uregulowany kanał, a na końcu dzika rzeczka otoczona drzewami.

      Przy brzegach możemy się natknąć na bobrowe żeremia, możemy też spotkać wydry. Mimo niewielkich rozmiarów tej rzeczki występuje w niej stosunkowo dużo ryb.

      Można tu spotkać  okonie, klenie, karasie, leszcze oraz szczupaki. Zdarzają się także sandacze, pstrągi czy sumy. W okolicach Kańczugi łowi się coraz więcej pstrągów, a im bliżej Wisłoka, tym większe prawdopodobieństwo spotkania bolenia. Zlewnia Mleczki jest obszarem intensywnej erozji gleb. Są to przeważnie tereny rolnicze o niewielkim zalesieniu.

      Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód Mleczki są ścieki z biologicznych oczyszczalni ścieków w Przeworsku i Kańczudze. Do dopływów Mleczki odprowadzane są ścieki z biologicznych oczyszczalni położonych w Pruchniku, Woli Roźwienickiej, Zarzeczu i Mikulicach.

      W ostatnim czasie obserwuje się narastający problem zanieczyszczenia doliny Mleczki, pomimo zorganizowanego i obowiązkowego wywozu odpadów  komunalnych.

      Problem zaśmiecania będzie istniał, dopóki nie wzrośnie świadomość społeczna, że porzucone śmieci stwarzają ryzyko skażenia wód, co jest niebezpieczne dla ludzi i środowiska przyrodniczego.

      Dlatego bardzo duże znaczenie ma organizacja akcji typu Operacja czysta rzeka, które pomogą oczyścić doliny rzeczne,  uświadomią  mieszkańcom konieczność ochrony planety .

     • Akcje i programy charytatywno - ekologiczne w naszej szkole

      04.06.2021

      Przypominamy naszym Uczniom, że cały czas mogą włączać się do różnych akcji charytatywno - ekologicznych, które są organizowane w naszej szkole:

      1. Zbieram to w szkole! - akcja, w ramach której zbieramy drobne monety (różne) i klocki lego. W ten sposób wspieramy działalność misjonarzy - księży sercanów.

      2. Zbieraj Baterie i Telefony! - ogólnopolski program edukacyjny, w ramach którego zbieramy  zużyte baterie i telefony, dbając tym samym o własne środowisko.

      Dzięki takim akcjom nasza szkoła także ma szansę na zdobycie różnego rodzaju nagród.

      Ponadto przypominamy, że udział w akcjach charytatywnych, aktywna praca na rzecz szkoły, czy też działalność w ramach wolontariatu szkolnego wiąże się z uzyskaniem przez Was - Drodzy Uczniowie - dodatkowych punktów z zachowania.

    • DZIEŃ DZIECKA :)
     • DZIEŃ DZIECKA :)

      31.05.2021

      Wszystkim Dzieciom – tym małym, średnim i dużym – z okazji Dnia Dziecka życzymy uśmiechu i radości, dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe 😊 oraz miłości najbliższych.

      Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą, pełną inspirujących wydarzeń.

      Życzymy Wam Kochane Dzieci, abyście w swoim życiu spotkały prawdziwych, cudownych przyjaciół.

      Życzymy również przy okazji wszystkim Dorosłym, aby nie zapominali, że każdy z Nich był też kiedyś DZIECKIEM

      Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy SP Nr 1 w Pruchniku

    • KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas V i VI pt. "Czysta rzeka"
     • KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas V i VI pt. "Czysta rzeka"

      31.05.2021

      Organizatorem konkursu jest SK LOP.

      Celem konkursu jest propagowanie akcji

      ”Operacja czysta rzeka 2021”.

      Uczniowie wykonują prace plastyczne, przedstawiające dolinę rzeczną w stanie naturalnym lub zmienionym w wyniku działalności człowieka.

      Technika wykonania pracy jest dowolna.

      Termin przekazania prac - 10 czerwca.

      Za udział w konkursie otrzymasz punkty dodatnie z zachowania, ocenę bardzo dobrą za aktywność  z biologii i geografii, a za zajęcie trzech pierwszych miejsc dodatkowo dyplom uznania.

      Prace należy składać do opiekunów SK LOP .

    • WYWIADÓWKI ONLINE
     • WYWIADÓWKI ONLINE

      23.05.2021

      W dniu 24 maja 2021 r. o godz. 1600 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów kl. I – III, a w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 17.00  kl. IV – VIII. Wychowawcy klas przeprowadzą spotkania online przez Zoom. Link do spotkania rodzice otrzymają za pomocą dziennika elektronicznego.

      Wszyscy nauczyciele będą do dyspozycji rodziców w dniu 25 maja 2021 r.  w godzinach od 17:30 do 18:30 za pośrednictwem e-dziennika.

     • INFORMACJA – powrót do szkoły!

      13.05.2021

      Od 17 maja 2021 r. uczniowie kl. I – III będą kontynuować naukę stacjonarną w szkole. Uczniowie klas IV – VIII wracają do szkoły w systemie hybrydowym. Szczegółowy plan pracy został przesłany każdej klasie przez wychowawców w e-dzienniku.

      W dniach 25 – 27 maja 2021 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty, są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

      Na stronie internetowej są umieszczone zaktualizowane Procedury funkcjonowania szkoły...  w zakładce O szkole - Dokumenty.

      Harmonogram dowożenia nie ulega zmianie.

      Plan nauki hybrydowej:

      Hybryda.docx

       

     • Z okazji Tygodnia Bibliotek… polecamy, co czytamy 😊

      08.05.2021

      Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

      Z okazji Tygodnia Bibliotek - Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie zorganizował wojewódzki konkurs informatyczno-polonistyczny. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu książeczki elektronicznej zachęcającej do przeczytania dowolnie wybranej przez autora pracy książki.

      Uczennica naszej szkoły – Antonina Kochanowicz z klasy 7 a zdobyła w tym konkursie wyróżnienie.

      Link do pracy konkursowej:

      Trzy kroki od siebie :)

     • Harmonogram nauczania hybrydowego w klasach I-III SP Nr 1 im KEN w Pruchniku od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.

      23.04.2021


       PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK:

      -  zajęcia stacjonarne dla klas: I A, II A, III B

      - zajęcia zdalne dla klas: I B, II B,  III A

       

      WTOREK, CZWARTEK

      - zajęcia stacjonarne dla klas: I B, II B,  III A

      - zajęcia zdalne dla klas I A, II A, III B

      - Klasy pierwsze i drugie uczą się w swoich klasopracowniach w budynku A. Natomiast  klasy trzecie w klasopracowni nr 4 w budynku B;

      - Uczniowie klas pierwszych wchodzą wejściem głównym do budynku A i korzystają z szatni na parterze;

      - Uczniowie klas drugich wchodzą wejściem dla uczniów i korzystają ze swoich boksów w szatni;

      - Uczniowie klas trzecich wchodzą wejściem głównym do budynku B i korzystają z szatni w Sali nr 1;

      - Świetlica w szkole będzie funkcjonowała dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

      Harmonogram dowożenia :

      Dowóz uczniów do szkoły:                                 Powrót uczniów po lekcjach:

      Jodłówka Parcelacja – 7:30                               Jodłówka Parcelacja -12:45

      Hawłowice – 7:45                                                 Hawłowice -12:30

       

      Dyrekcja SP Nr 1 w Pruchniku

     • Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths”

      26.04.2021

      Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” adresowany jest do wszystkich pasjonatów matematyki, którzy chcą spróbować swoich sił z zadaniami odnoszącymi się do wspomnianej dziedziny naukowej. Adresowany jest on do uczniów z terenu całej Polski, którzy znajdują się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

      Konkurs „TopMaths” zostanie rozegrany online w serwisie edukacyjnym labofii.net w dniu 29.04.2021 roku.

      Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w serwisie. Zostanie on przeprowadzony w niniejszych kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia/dorośli.

      Pytania, z jakimi przyjdzie zmierzyć się uczestnikom konkursu są zgodne z najnowszą podstawą programową. Zostały one przygotowane przez nauczycieli matematyki, dzięki temu ich rozwiązywanie stanowić będzie doskonały trening dla uczniów klas VIII i maturalnych (przykładowo, w konkursie dla szkół średnich znajdą się zagadnienia odnoszące się do zakresu materiału pojawiającego się na maturze podstawowej, a także rozszerzonej).

      Szczegółowe informacje na temat konkursu „TopMaths” można znaleźć pod adresem: https://www.labofii.net/topmaths

      „TopMaths” to wspaniała zabawa matematyczna, dająca możliwość rywalizacji z innymi. To także możliwość, zweryfikowania swojej wiedzy z szerokiego zakresu związanego z „Królową Nauk”. Niniejszym pragniemy zaprosić do wspólnej zabawy i udziału w tym bezprecedensowym wydarzeniu.