• SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

      • 03.05.2023 18:02
      • 28 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy 2 a, 2 b, 3 a i 3 b uczestniczyli w zajęciach z ratownikiem medycznym na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszym gościem był pan Andrzej Olejarz – ratownik medyczny, który na co dzień jest pracownikiem szpitala i niesie fachową pomoc potrzebującym ludziom.  W czasie zajęć pan ratownik omawiał zagadnienia związane z bezpieczeństwem poszkodowanego i ratującego, sprawdzaniem przytomności, wezwaniem karetki pogotowia, sprawdzeniem oddechu, wykonywaniem ucisków klatki piersiowej, oddechów ratowniczych, układaniem poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, postępowaniem w przypadku złamań i różnych urazów oraz zaprezentował sprzęt ratujący ludzkie życie.
       Wszystko, o czym mówił  ratownik popierał działaniami praktycznymi. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w tych ćwiczeniach, wykonując podstawowe czynności ratownicze. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie.
       Były to niezwykle ważne zajęcia, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, dzięki której w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.
       DZIĘKUJEMY!
      • więcej
      • Wycieczka do OSP Nr 3 w Pruchniku Górnym – spotkanie ze strażakami

      • 28.04.2023 07:27
      • W dniu 26  kwietnia 2023 roku uczniowie klasy I B  uczestniczyli w pieszej  wycieczce do Ochotniczej  Straży Pożarnej Nr 3 w Pruchniku Górnym znajdującej się przy ulicy bł. ks. Bronisława Markiewicza.
       Głównym celem wycieczki było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, jego zadaniami a także wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem. Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.
       Nasi uczniowie  byli serdecznie witani przez oprowadzających strażaków i wprowadzani w arkany tego zawodu. Na wstępie zostali zapoznani z  historią jednostki. Usłyszały dźwięk alarmu, który jest sygnałem wzywającym  strażaków do akcji. Dzieci zwiedziły budynek, dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Dowiedziały się, że pomagają też w czasie klęsk żywiołowych, np. powodzi. Mogły obserwować zakładanie profesjonalnego ubrania oraz wejść do wozów strażackich.  Chętne dzieci mogły przymierzyć bluzę strażaka, aparat z powietrzem oraz hełm strażacki. Nie zabrakło również ćwiczeń praktycznych z użyciem węża strażackiego.
       Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów podstawy programowej, które dzieci muszą poznać. Dziecko powinno wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Niewątpliwie wycieczka sprzyjała osiągnięciu również tych celów.
       Spotkanie ze strażakami było również okazją do złożenia życzeń z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka.
       Wiosenna atmosfera sprzyjała również wspólnym zabawom przy muzyce oraz integracji przy grillu.
       Po takiej wycieczce wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że ten zawód bardzo im się podoba, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby zostać strażakiem. To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów.

      • więcej
      • SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

      • 26.04.2023 07:19
      • 25  kwietnia 2023 roku uczniowie klas pierwszych gościli w naszej szkole ratownika medycznego pana Zbigniewa Nowaka.
       Celem przeprowadzonych zajęć było przypomnienie i przygotowanie uczniów do wykonywania czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na początku ratownik opowiedział na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Następnie uczniowie mieli okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku: oparzeń , skaleczeń, krwotoku z nosa, omdleń i złamań. Dzieci uczyły się, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Ponadto uczniowie mieli możliwość bandażowania swoich kończyn oraz nauczyły się, jak wygląda pozycja boczna ustalona i pod okiem instruktora ćwiczyły bezpieczne ułożenie ciała. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się ,,małymi ratownikami".
       Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym. Dzięki takim warsztatom dzieci nabyły wiadomości i umiejętności, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.
      • więcej
      • DAWNO, DAWNO TEMU... SPEKTAKL PT. ,,KRÓLEWNA O ZŁOTYM SERCU"

      • 23.04.2023 14:41
      • 21 kwietnia 2023 r. do uczniów klas I - III naszej szkoły przyjechał  Teatr Kokon  z Krakowa. To teatr objazdowy dwojga aktorów w osobie Pani Klaudii Kokockiej-Kierczak  i Bartosza Kierczaka, który w swoim repertuarze posiada autorskie interaktywne spektakle angażujące publiczność. Aktorzy teatru Kokon wystawili przedstawienie pt. ,,Królewna o złotym sercu". Spektakl zaczął się punktualnie o godz. 8.00 w nietypowy sposób od przypomnienia przez aktorów zasad obowiązujących w teatrze. Następnie  rozpoczęła się opowieść  o królestwie, gdzie wszyscy mieszkańcy byli do siebie podobni, a na świat przyszła Królewna, która wyglądała inaczej... Jedyną cechą, która różniła Królewnę od pozostałych mieszkańców królestwa  były włosy w nietypowym dla innych kolorze. W przedstawieniu cecha ta została przejaskrawiona, aby podkreślić jak błahe potrafią być powody, dla których ktoś zostaje odrzucony przez grupę. Bajka podkreślała wartość tolerancji i nauczyła dzieci otwartości na drugiego człowieka. Przeżywając przygody razem z Królewną i innymi bohaterami, dzieci mogły zobaczyć, jak niesprawiedliwe bywa ocenianie ludzi w oparciu tylko o to, jak wyglądają. Podczas wspólnej zabawy, obfitującej w wesołe sceny oraz elementy interakcji, młodzi widzowie mogli dostrzec, że chociaż na cechy wyglądu możemy nie mieć wpływu, to sami jesteśmy kreatorami własnych zachowań i tylko od nas zależy, czy jesteśmy osobami o  ,,złotym sercu". Spektakl był urozmaicony muzyką i piosenkami w wykonaniu aktorów oraz zmianą scenografii, co przyczyniło się do podniesienia dynamiki spektaklu i poszerzenia miejsca akcji. Spektakl bardzo podobał się młodej publiczności, na pewno zapadł w pamięci i skłonił do refleksji.
        
      • więcej
      • Wycieczka uczniów z klas I a i I c

      • 05.04.2023 16:54
      • W dniu 30 marca 2023 r. uczniowie klasy I a oraz klasy I c wybrali się do ZPP Hadle Szklarskie na warsztaty kulinarne z zakresu robienia i wypieku pizzy. Wycieczka połączona została z realizacją II Modułu Czytam z klasą i omawianą lekturą „Ciocia Jadzia w Rzymie”. Podczas warsztatów uczniowie pogłębili wiedzę na temat pochodzenia i wyrobu pizzy. Każdy z nich wcielił się w rolę Masterchefa  i samodzielnie wykonał pizzę, a później nastąpiła wspólna konsumpcja. Kolejnym punktem wycieczki była gra w kręgle. Początkowo rzuty kulą były „spalone”, lecz z każdą kolejną próbą było lepiej i uczniowie zdobywali coraz więcej punktów. Szybko odkryli, że na osiągnięcie dobrego wyniku wpływa skupienie i precyzja. Uczniowie przekonali się, że bowling to nie tylko dyscyplina sportowa, ale również  świetna zabawa. Wycieczka była dla wszystkich niesamowitą przygodą, pełną wrażeń i ciekawych doznań. Każdy uczeń wrócił zadowolony i uśmiechnięty.

        
      • więcej